Lukket - Lars Lilholt Band

Lokation: Skovdalen, Aalborg

Arrangementstype: Koncert

Organisator: Vingesuset

Kontaktperson: John Ingemann Jensen Mobil: 2558 5555

Tilmelding status: Åben tilmelding